Püha Roosipärg

 

Algusosa

Ristil:

 • Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.
 • Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse. Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale toodud Neitsist Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse ajal, risti löödud, surnud ja maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, läinud taevasse, istub Jumala, kõigeväelise Isa paremal käel; sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle.
 • Mina usun Pühasse Vaimusse, püha üleilmset Kirikut, pühakute osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.

Esimesel helmel:

 • Meie Isa, kes Sa oled taevas. Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.
 • Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.

Kolmel järgneval helmel:

 • Ole tervitatud Maarja, täis armu, Issand on Sinuga. õnnistatud oled Sa naiste seast ja õnnistatud on Sinu ihu vili, Jeesus!
 • Püha Maarja, Jumalaema palu meie eest, nüüd ja meie surmatunnil. Aamen.
 • Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
 • Nagu alguses oli, nüüdki ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Rõõmurikas roosipärg

Iga saladuse puhul:

 • Meie Isa (esimesel helmel)
 • Ole tervitatud Maarja,..
 • Püha Maarja, (kümnel järgneval helmel)
 • Au olgu Isale ... Nagu oli alguses ...
 • Mu Jeesus, anna meile andeks meie patud, hoia meid põrgutulest ja vii taevasse kõik hinged, eriti need, kes Sinu armu kõige rohkem vajavad. Aamen.

Saladused

 1. Maarjakuulutamine (Lk. 1, 26-38)
 2. Maarja külastab Eliisabetti (Lk. 1, 39-47)
 3. Jeesuse sündimine (Lk. 2, 1-14)
 4. Jeesuse templissetoomine (Lk. 2, 22-32)
 5. Jeesuse leidmine templist (Lk. 2, 40-52)

Valurikas roosipärg

Iga saladuse puhul:

 • Meie Isa (esimesel helmel)
 • Ole tervitatud Maarja,..
 • Püha Maarja, (kümnel järgneval helmel)
 • Au olgu Isale ... Nagu oli alguses ...
 • Mu Jeesus, anna meile andeks meie patud, hoia meid põrgutulest ja vii taevasse kõik hinged, eriti need, kes Sinu armu kõige rohkem vajavad. Aamen.

Saladused:

 1. Jeesuse palve Ketsemani aias. (Mt. 26, 39-45)
 2. Jeesuse piitsutamine (Mt. 26, 63-65)
 3. Jeesuse kroonimine okaskrooniga (Mt. 27, 27-31)
 4. Jeesuse ristitee (Lk. 23, 26-32)
 5. Jeesuse surm ristil (Lk. 23, 33-43)

Aurikas roosipärg

Iga saladuse puhul:

 • Meie Isa (esimesel helmel)
 • Ole tervitatud Maarja,..
 • Pyha Maarja, (kümnel järgneval helmel)
 • Au olgu Isale ... Nagu oli alguses ...
 • Mu Jeesus, anna meile andeks meie patud, hoia meid põrgutulest ja vii taevasse kõik hinged, eriti need, kes Sinu armu kõige rohkem vajavad. Aamen.

Saladused:

 1. Jeesuse ülestõusmine (Mt. 28, 1-10)
 2. Jeesuse taevasseminemine (Lk. 24, 50-53)
 3. Püha Vaimu väljavalamine nelipühal (Ap. 2, 1-13)
 4. Maarja tevassevõtmine
 5. Neitsi Maarja kroonimine taeva ja maa kuningannaks (Ilm. 12, 1)

Tavaliselt loetakse igal päeval roosipärja üks osa:

Advendi- ja jõuluajal ainult esimene osa;
suure paastu ajal ainult teine osa;
ülestõusmisajal ainult kolmas osa.

Kirikuaasta tavalisel ajal loetakse:

pühapäeviti, kolmapäeviti ja laupäeviti III osa;
esmaspäeviti ja neljapäeviti I osa;
teisipäeviti ja reedeti II osa.

Святой Розарий на эстонском языке

Святой Розарий на эстонском языке. без комментариев.