LITANIA DO ŚW. JÓZEFA

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchy Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, módl się za nami!
Święty Józefie, módl się za nami!
Przesławny potomku Dawida, módl się za nami!
Światło Patriarchów, módl się za nami!
Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami!
Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami!
Żywicielu Syna Boż
ego, módl się za nami!
Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami!
Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami!
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami!
Józefie Najczystszy, módl się za nami!
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami!
Józefie naj
mężniejszy, módl się za nami!
Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami!
Józefie najwierniejszy, módl się za nami!
Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami!
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami!
Wzorze pracujących, módl się za nami!
Ozdobo życia rodzinn
ego, módl się za nami!
Opiekunie dziewic, módl się za nami!
Podporo rodzin, módl się za nami!
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami!
Nadziejo chorych, módl się za nami!
Patronie umierających, módl się za nami!
Postrachu duchów piekielnych, módl się za
nami!
Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

V. Postanowił go panem domu swego,
R. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, Tyś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej: spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Литания св. Иосифу

Литания св. Иосифу.