LITANIA O ZGADANIU SIĘ Z WOLĄ BOŻĄ

do prywatnego odmawiania

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Boże, który wszystko wiesz i przenikasz, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
Boże, który wszystko rozporządzasz i czynisz, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
Boże, który wszystko według niedościgłych zamysłów Twoich dziwnie wykonywasz, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
Boże, któey lubo złe dopuszczasz, lecz je na dobro wybranych Twoich obracas
z, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
We wszystkich rzeczach i przypadkach, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
We szystkich okolicznościach i zdarzeniach, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
W mojem położeniu i stanie, niech się stanie wol
a Twoja najświętsza.
W moich sprawach i zabawach, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
We wszystkich moich uczynkach, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
Co do dóbr i majątku mego, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
Co do sławy i powagi moje
j, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
Co do zdrowia i sił moich, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
Co do ciałą i ducha mego, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
Względem życia i śmierci mojej, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
Względem mnie i moich, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
Względem wszystkich ludzi, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
Względem wszystkiego stworzenia, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
Na każdem miejscu na świecie, niech się stanie wola Tw
oja najświętsza.
Każdego czasu, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
Przez całą wieczność, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
Choćby też słaba natura moja utyskiwać musiała, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
Choćby to mojej miłości własnej i zmusłowości przykrem się zdawać miało, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
Jedynie dla Ciebie i upodobania Twego, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
Wołam ze wszystkiemi Świętemi Twojemi, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
Wołam z najświętszą Maryą Panną, niech się stanie wola Twoja najświętsza.
Wołam z Jezusem Chrystusem na górze Oliwnej, niech się stanie wola Twoja najświętsza.

Módlmy się. Panie i Boże mój! obowiązki, które na mnie włożyłeś, częstokroć zdrają mi się zbyt trudne, cierpenia i troski nieznośne, i nieraz słaby umysł upada pod ogromem tego, co jeszcze zrobić i znieść w ciągu życia będzie trzeba, a przecież dokładne wypełnianie powinności, cierpliwość i męstwo zalecasz nam, Panie. Nie ma łąski w Twych oczasch, kto ustaje pod brzemieniem, przez Ciebie na jego ramiona włożonem: jakżeż więc sobie poradzę? jak potrafię zadość uczynić Zbawicielowi memu? Oto rozważać będę własne jego słowa i według nich postępować. Wszakże wyrzekł: dosyć ma dzień na swej nędzy, nie troszcz się o jutro”; tak wyrzekł, tak też czynić będę, nie obracając oczu na pracę i troski następne. Dopomóż, Boże, niech dziś tylko dopełnię obowiązków moich; zniosę mężnie i cierpliwie przykrości, jakie dzień dzisiejszy przyniesie, a żyjąc tak dzień za dniem wsparta łaską Twoją, dopełnię mego przeznaczenia i z zupełnem poddaniem się Twojej świętej woli dojdę do tego dnia wiekuistego, który jutra spodziewać się, ani lękać się nie potrzebuję. Błagam Cię o to w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Литания о наступлении воли Божьей

Литания о наступлении воли Божьей.