LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, , zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który na początku stw
orzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad n
ami.
Duchu Święty, który żarem gorliwości przpełniałeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu św., zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad na
mi.
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródł
o radości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco rady i męstwa, z
miłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybr
anych, zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Duchu Święty!
Bądź nam miłościw, wybaw nas Duchu Święty!
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas Duchu Święty!
Od zwątpienia w zbawcze d
ziałanie łaski, wybaw nas Duchu Święty!
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas Duchu Święty!
Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas Duchu Święty!
Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas Duchu Święty!
Od zanedbania pokuty, wybaw
nas Duchu Święty!
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas Duchu Święty!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas Duchu Święty!
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas Duchu Święty!
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Świę
ty.
Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty.
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty.
Abyś nam wytwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty.
Abyś umysły nasze pra
gnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty.
Abyś nas oczyścić i godne w nas mieszkanie dla Siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty.
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty.
Abyś nas w ła
sce Twojej utwierdzić i zachować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty.
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

K. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.
W. I Ducha prawego odnów we mnie.
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

 

Литания св. Духу (иной вариант)

Литания св. Духу (иной вариант).