LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
(do prywatnego nabożeństwa)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty od Ojca i Syna pochodzący, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty łaski i miłosierdzia
, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty wiary, pokoju i miłości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty pokory i czystości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty cierpliwości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty skruchy i żalu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty światłośc
i serca, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty wesele wybranych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty pocieszycielu nasz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty wodzu i przewodniku, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty największy darze nieba, zmiłuj się nad nami.
Bądź na
m miłościw, przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłychaj nas Panie.
Od sprzeciwiania się uznanej przwdzie wiary świętej, zachowaj nas, Panie.
Od zbytecznej ufności w miłosierdzie Boga, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkiej rozpaczy, , zachowaj nas, Panie.
Od złości i nienawiści, zachowaj nas, Panie.
Od zatwardziałości serca, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkiego niedbalstwa, zachowaj nas, Panie.
Od złych i nieczystych myśli, zachowaj nas, Panie.
Od naglej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie.
Od pote
pienia wiecznego, zachowaj nas, Panie.
My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś namiestnika Apostolskiego i wszystkich Pasterzy dusz w świętej pobożnośc
i utrzymać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas w pobożności utrzymywać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas oczyściwszy, na godne mieszka
nie dla siebie poświęcić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa i chwały wiekuistej doprowadzić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas
, Panie.
Przez wieczne pochodzenie od Ojca i Syna, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, wysłuchaj nas, Panie.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

ANTYFONA

Serce czyste stwórz we mnie, o Boże.
I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Przybądź Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoich i Twojej miłości ogień racz w nich zapalić, który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, iżby łaska Twa przenajświętsza serca nasze oświeciła i od wszelkiego złego nas chroniła. Amen.

 

 

Литания св. Духу

Литания св. Духу.