MODLITWA NA WIELKI TYDZIEŃ

Jezu Chryste, Zbawicielu Najlepszy, miłość Twoja wstrąsa mną do głębi.
Uczniowie Cię zdradzają, a Ty im w zamian za to darujesz samego siebie w Komunii św. na Ostatniej Wieczerzy. Judasz pocałowaniem wydaje Cię w ręce oprawców, a Ty do niego szepczesz: „Przyjacielu”. Lud Twój okrzykiem nienawiści: „Na krzyż z Nim” żąda Twej śmierci, a Ty podejmujesz dla niego cierneim ukoronowanie, biczowanie u słupa, zniewagi i poniżenie. Kaci przybijają Cię do Krzyża, a Ty błagasz Ojca swego: „
Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”.
Pan Nieba i ziemi, stajesz się posłuszny okrutnym żołdakom. Władca czasów i pokoleń, słuchasz i przyjmujesz wyrok Piłata poganina. Wszechmogący Bóg – ulegasz przemocy i złości ludzkiej. Cieniem winy niedotknięty
, bierzesz na siebie zbrodnie całego świata. Nauczyciel i źródło najczystszej miłości, stajesz się przedmiotem krańcowej nienawiści i niesprawiedliwości ze strony człowieka.

Boże, kto Cię pojmie, kto zrozumieć potrafi, kto Ci się wywdzięczy i odpłaci? Klękam przed Tobą z najwyższą wdzięcznością i wołam: „Upadamy przed Tobą, Jezu Chryste i błógosławimy Tobie, że przez święty krzyż i śmierć swoją świat odkupiłeś”.

O jedno Cię tylko proszę: Spraw, aby krew Twoja nie była dla mnie na próżno wylana, aby Twoja Męka i Krzyż zasłoniły mnie w dniu sądu przed Twoim Ojcem. Boże niepojętej miłości, zapalaj i w moim sercu uczucia miłości prawdziwie chrześcijańskiej, przebaczającej i pełnej ducha służby dla moich braci.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się
nad nami. Amen.

Молитва на Страстную Неделю

Молитва на Страстную Неделю. На польском языке. Для католиков латинского обряда. По кн.: "Spotkanie z Bogiem" (Warszawa, 1984).