RYUGTŌS SŌPES

Ryugtōs sōpes, osu šautri
Myusu sirdim durit cauri. (Divkōrt.)
Jautrōs sejas, skumēs neikstit
Un osorōs, vaigi, sleikstit.
Spūdrō saule ūmai tymsoj,
Jo tai žālums vaigu aizklōj,
Pat eņgeli prīcas nabaud’,
Gaudu dzīsmēs sōpes izraud.
Cītō
s kliņtis pušu škeļās,
Svātū mīsas augšanceļās.
Kas nūtyka, kas tam vaiņas?
Kōpēc nūteik tō
s pōrmaiņas? –
Kristus sōpes un cīsšonas,
Vysus spīž pi nūskumšonas!
Atgrīz, Jezu, cītsirdeigūs,
Pador jūs Tev paklauseigus.
Un caur tovu ryugtū nōvi,
Nikam naļauņ pazust veļti.
Lai mīleibā īsalīsmoj,
Kas par tovom sōpem dūmoj.

PYRMŌ DAĻA

Pōrdūmōsim myusu Pesteitōja cīsšonas – nu lyugšonas Olivu dōrzā, leidz jō nataisneigai apsyudzēšonai tīsas prīškā. Kunga Jezus cīsšonu nūpalnus upurēsim Dabasu Tāvam par svātū Katōļu Bazneicu, par myusu vysaugstōkū ganeitōju – Pāvestu un vysim goreidznīkim, lai izlyugtu Dīva svēteibu jūs dorbam.

HIMNA

Lai žālums rūnās, sōpes sirdi nūmōc,
Kad lobais Jezus sōpu gaitas īsōc,
Olivu dōrzā ašņa svīrim apklōts,
Mōcekļu atstōts.

Viļteigais Judass nūdūdams jū skupsta,
Un karaveiri jū ar vērvem saista.
Tai Vyssvātōkū kai slapkovu sagyun,
Zaimojūt sasīn!

Syt, gryusta Jezu beņdes nažēleigi,
Uz vysom pusem rausta jū brīsmeigi;
Uz tīsu auzvad lēneigu Jēreņu –
Augstu kēneņu.

Jō svātais vaigs ar dyurem rupi sasysts,
Vyss bryucem apklōts, kai ar asni aplīts;
Bet lobais Jezu ni vīnu naapsyudz,
Klus un Dīvu lyudz.

Kaut tagad muna sirds gauži raudōtu
Un nu šō laika nikod nagrākōtu!
Es nūžāloju munu oplomeibu
Un cītsirdeibu.

DVĒSELES SŌPES PAR JEZUS CĪSŠONOM

Jezus, brīsmeigai krysta nōvei
Tautas vacōku nūlamts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, par trejsdesmit grašim
Napateiceiga mōcekļa nūdūts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, pi lyugšonas Olivu dōrzā
Naizsokamom nōves bailem padūts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, nūskumeigs leidz nōvei,
Ar ašņa svīdrim applyudis.
Muns mīlais Jezus!

Jezus ar viļteigu bučōšonu
Nalīteigō Judasa nūdūts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus ar rasnom vērvem
Karavieru rūkom sasīts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, Annasa nomā
Sulaiņu pyuļa pīsmīts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, pa tīsas pogolmu
Uz Kaifasa nomu aizvasts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, jūdu tīsas prīkšā
Bez vaines ļaužu pulkā plikōts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, diveju līcinīku
Pi tīsas nataisneigi apsyudzāts.
Muns mīlais Jezus!

Esi sveicynōts, esi gūdynōts,
Par mums smōdātais un pazamōtais!
Esi slavynōts, vysur daudzynōts,
Dīvs bezgaleigais!

DVĒSELES SAURNA AR JEZUS MŌTI

Ak, es Mōte nūskumeigo!
Sōpe mani spīž brīsmeiga,
Zūbyns sirdi cauri dur. (Divkō
rt)

- “Kōpēc, Mōte nūmīļōtō,
Posa Dīva izvālātō,
Esi ļūti satrīkta?”

- “Ak, kū vaicoj? Asu skuma,
Tikkū dzeiva un žāluma:
Sirds nu sōpem pageibst maņ.”

- “Pasok, svātō vaļd(i)neica,
Kōpēc esi nūskumuse,
Kōpēc osorō
s sleiksti?”

- “Radzu ļaužu Pesteitōju,
Munu Dālu nūmīļōtū
Ašņa svīdrim apklō
tu.”

- “Svātō Dīva Dzemdeitōja,
Žēlesteibas izlyudzēja,
Dūd maņ ar tevi raudō
t.”

ŪTRŌ DAĻA

Ūtrajā daļā pōrdūmōsim, kū myusu Pesteitōjs izcīte nu jō nataisneigōs apsyudzēšonas tīsā leidz jō krūņōšonai ar ērškim. Pesteitōja cīsšonu nūpalnus upirēsim dabasu Tāvam par vysim kristeigajim ļaudim, lyudzūt jim mīru, sasaprasšonu, kai ari eistu Dīva un tyvōkō mīlesteibu.

HIMNA

Verīs, ak cylvāk, kai Dīvs tevi mīļoj,
Ka sevis poša tevis dēļ nažāloj;
Un tu arvīn vēļ ļauni jam moksōsi,
Grākus dareisi?!

Stōv tīsas prīkšā vyspasauļa kēneņš,
Neatbiļd vō
rda, leidz kai lēneigs jēreņš,
Ar boltu drēbi apsmīkļam teik apgārbts,
Kai nagudrs smōdāts.

Par myusu grākim jū ar reikstem šausta.
Plyust svātais asnis, mīsa bryucem klōta.
Mums, grēcinīkim, svātō ašņa straumē
Ir mīrs un dzeive.

Lepneigais pasauļs sovu golvu krūņoj,
Pats, nīceigs byudams, Dīvu Kungu zaimoj.
Tys Kungam Jezum ēršku krūni pyna.
Un golvā lyka.

Kaut tegad muna sirds gauži raudōtu
Un nu šō laika nikod nagrākōtu!
Es nūžāloju munu oplomeibu
Un ļaunprō
teibu.

DVĒSELES SŌPES PAR JEZUS CĪSŠONOM

Jezus, ļauži pulkā
Par nūkaunamū ļaundari nūklīgts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, ļauneigu beņžu
Nagūdeigi vaigā apspļauts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, tīsas pogolmā trejskōrteigi
Sova mōcekļa nūlīgts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, nažēleigu karaveiru
Uz Pilata nomu aizvasts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, nu Heroda mōjas sulainum
Kai naprōteigs smōdāts.
Muns, mīlais Jezus!

Jezus, lelōkam izsmīkļam
Boltā svōrkā apgārbts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, pi stoba pīsīts
Un ar reikstem brīsmeigi šausteits.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, ar ēršku vaiinagu
Karaveiri nūdaļas krūņōts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, vacā sorkonā sveitā
Lelōkai izzūbōšonai apvylkts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, ar vāzom systs golvā
Un smīklam saukst par kēneņu.
Muns mīlais Jezus!

Es sviecynōts, esi gūdynōts,
Par mums smōdātais un pazamōtais!
Esi slavynōts, vysur daudzynōts,
Dīvs bezgaleigais!

DVĒSELES SARUNA AR JEZUS MŌTI

- “Ak, radzu es munu Dālu,
Pīsītu pi stoba, kailu,
Un ar reikstem šausteitu.”. (Divkō
rt)

- “Dīva Mōte, lyudzu, tevi,
Tova Dāla bryuču zeimes
Dzili munā sirdī spīd.”

- “Radzu, dzalūnaini ērški
Nūspīž golvu nažēleigi
Munam Dālam mīleigam.”

“Tova Dāla, nūšausteitō
Un ar ērškim apkrūņō
tō,
Sōpes ar mums sadoli”.

- “Ak, kaut tagad atļauts byutu
Tovu, muns Dāls, krystu gryutu
Maņ uz placim pošai nest!”

- “Lic maņ, Jaunova Vyssvātō,
Lai es tova Dāla krystu
Leidz ar tevi nosō
tu.”

TREŠŌ DAĻA

Trešajā daļā pōrdūmōsim, kū myusu Pesteitōjs izcīte nu jō krūņōšonas ar ērškim leidz krysta nōvei. Kunga Jezus cīsšonu nūpalnus upurēsim dabasu Tāvam par visim cylvākim. Lyugsim, lai lobais Pesteitōjs pamudynoj grēcinīkus uz atsagrīzšonu pi Dīva, lai mozynoj dvēselem cīsšonas škeisteišonas gunī, un mums visim lai dūd patīsōs grāku nūžālōљonas goru un laimeigu nōves stuņdi.

HIMNA

Ak, muna dvēseļ’, kam tu namīļ’, natveikst?
Kōpēc nu sō
pem, muna sirds, tu nageibst’?
Izmet jai, Jezu, nu tovas sirds degsmes
Mīleibas dzērstes.

Raug mīlesteibā dagdams kai ar guni,
Jys smogū krysta kūku jam uz placim:
Tikkū dzeivs byudams, īt ar gryutu nostu
Uz nōves vītu.

Ļaundarim, beņdem pasadūd bez bailem,
U
z sōp’u krysta labprōteigi gulstās,
Ļaun pōrdūrt rūkas un kōjas ar noglom
Par myusu grākim.

Ak, krysts, tu esi dōrgōks mums par vysu,
Pi sevis turi Pesteitōja mīsu.
Ļauņ, mes jū kopā cīneigi īliksim
Un apraudō
sim!

Kaut tagad muna sirds gauži raudōtu,
Un nu šō laika nikod nagrākōtu!
Es nūžāloju munu oplomeibu
Un magūdeibu.
Tev pīdar, Jezu, gūds ar pateiceibu
Pat tū breineigi lelū labdareibu,
Ka myus bēdeigus, cīsdams krysta nōvi,
Nu eļnes glō
bi.

DVĒSELES SŌPES PAR JEZUS CĪSŠONOM

Jezus napateiceigō ļaužu pyuļa
Zamōks par Barabasu nūskaiteits.
Muns mīl
ais Jezus!

Jezus, uz nōvi pi krysta
Pilata mataisneigu nūtīsōts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, smogu krysta nostu
Uz Kaļvarijas kolnu nest pīspīsts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, pi nagūda krysta
Ar noglom šausmeigi pīkolts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, storp divim slapkovom
Ar krystu uz augšu pacalts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, apleik stōvūšū
Un garumejūšū zaimōts.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, naizsokamōs slōpēs
Ar ryugtu žuļti un etiki dzirdeits.
Muns mīlais Jezus!

Jezus, sova Tāva rūkōs
Goru atdūdams, nūmiris.
Muns mīl
ais Jezus!

Jezus, nu krysta nūjimts
Un kopā cīneigi īlykts.
Muns mīlais Jezus!

Esi sveicynōts, esi gūdynōts,
Par mums smōdātais un pazamōtais!
Esi slavynōts, vysur daudzynōts.
Dīvs bezgaleigais!

DVĒSELES SARUNA AR JEZUS MŌTI

- “Ak, maņ, Mōtei nūskumeigai,
Stōvūt raudūšai pi krysta,
Žālums sirdi pō
rdyure.” (Divkōrt)

Svātō Mōte, lai es vysod
Jezus kraystu prōtā turu,
Sovus grākus apraužu.

Jau muns Jezus nūmīļōtais
Mērst par ļaudim, krystā pīkolts.
Ak, kaut es jam leidz mērtu!

“Grybu, Mōte, leidz ar Tevi
Stōvēt uzticeigs pi krysta,
Jezus sōpes gūdynō
t.”

Pādejū Jys soka vōrdu
Un uz placim nūlīc golvu.
Palīk Mōte vīneiga.

“Dīva Mōte, Tevi lyudzu,
Izmōc mani krystu mīļōt,
Krystu vysod nest labprōt.”

TU, KURS PAR MUMS ESI CĪTIS

Tu, kurs par mums esi cītis,
Jezu Kristu, myusu Tu Kungs,
Apsažāloj par mums,
Apsažāloj par mums!

Un Tu, kura reizē esi cītuse
O Marija, Dīva Mōte,
Lyudz(īs) Dīvu par mums,
Lyudz(īs) Dīvu par mums!

JEZUS KRISTUS, KUNGS DĪVS MĪLAIS

Jezus Kristus, Kungs Dīvs mīlais,
Dīva Jēreņš pacīteigais,
Krystā, krystā izstīp sovas rūkas,
Cīšūt, cīšūt par mums lelas mūkas.

Jezu paceļ krysta kūkā,
Zaimō
tōji apstōj lūkā.
R
yugtōs, ryugtōs cīsšonōs jū skota
Mōte, Mōte, dzili sōpynōta.

Raudi gauži, cylvāk grēceigs,
Radzādams, cik Dīvs ir želeigs!
Jezus, Jezus mērst par mums pi krysta,
Vysu, vysu apjam dziļa tymsa.

Pōrpleist aizkors Dīva nomā,
Zeme plaisoj drabādama.
Simtnīks, simtnīks Dīva Dālu pazeist,
Ļaudis, ļaudis sovu vaini atzeist.

Pīyudz Jezus Sirdi svātu,
Par mums pōrdūrtu ar škāpu!
Jezu, Jezu, Tev mes grākus syudzam,
Visi, visi pīdūšonu lyudzam.

 

Ryugtos sopes

Ryugtos sopes. "Gorzkie zale" на латгальском языек. Для католиков латинского обряда. По кн.: Teicit Kungu. Reiga, 1989.