PÜHA RISTITEE

E - Preester
L - Lugeja
K - Logudus

E Issand Jeesus Kristus, me oleme tulnud, et palves käia Su ristiteed, mida mööda Sina Pilaatuse kojast üles Kolgatale läksid. Tänulikult vaatame suurele halastusele, millega Sa meie sõnakuulmatuse lepitasid ja meie patud kustutasid. Selle halastuse hoolde usaldame oma armsad ja kõik inimesed ning ka iseendid oma pattude ja kannatustega. Püha Jumal! Püha, vägev Jumal! Püha, surematu Jumal!
K Halasta meie peale!


I PEATUS: JEESUS MÕISTETAKSE SURMA


E Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.
K Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.
L Maailma kohtumõistja seisab inimeste kohtu ees. Vihast täidetuna nõuab üleskihutatud rahvahulk Tema surma. Kartusest inimeste ees langetab Pilatus ebaõiglase otsuse. Jeesus aga seisab seotuna ja vaikib.
E Ta ei pilganud, kui Teda pilgati, ega ähvardanud, kui Ta kannatas.
K Ta andis end üle sellele, kes ta ülekohtuselt hukka mõistis.
E Ta toodi ohvriks, sest Ta ise tahtis seda.
K Ta ei avanud oma suud lahti.

Vaikus

L Kui tihti meie, inimesed, nõuame tänapäevalgi Jumalalt vastust, kuna Tema mõtted ei ole meie mõtted ega Tema teed meie teed.
E Issand Jeesus, et meid päästa, võtsid Sa Pilatuse langetatud surmaotsuse vaikides vastu. Me palume Sind:
K Halasta meie ja kogu maailma peale.


II PEATUS: JEESUS VÕTAB RISTI ÕLALE


E Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.
K Sest oma püha risti lдbi oled Sa maailma lunastanud.
L Sõdurid tõid risti. Vabatahtlikult võttis Issanda selle oma õlgadele. Ta tahab juua kibedast karikast, mille Isa talle annab.
E Ta kandis meie haigused.
K Ja võttis enda peale meie valud.
E Nagu Tall viidi Ta tappa.
K Ta vaikis nagu lammas, kes oma niitjate ees on vait.

Vaikus

L Ainult see, kes võtab oma risti enda peale ja järgneb Jeesusele, võib olla Tema jünger, kutsumuse vaevas, töö raskuses, ristis ja kannatustes.
E Issand Jeesus, Sa kandsid vabatahtlikult risti, mille inimeste patud Sinu peale panid. Me palume Sind:
K Halasta meie ja kogu maailma peale.


III PEATUS: JEESUS KUKUB ESIMEST KORDA RISTI ALL


E Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.
K Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.
L Koorem on raske, tee kivine, Issand surmani kurnatud. Ta vangub ja kukub. Kuid Ta kistakse üles ja sunnitakse edasi minema.
E Me pidasime Teda vigaseks, Jumalast peksetuks ja vaevatuks!
K Teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu!
E Ei olnud Tal kuju ega ilu.
K Ta oli valude mees ja haigustega tuttav.

Vaikus

L Kui tihti löövad inimesed oma kohustustele käega. Jumal aga tahab, et me käiksime kogu tee.
E Issand Jeesus, Sa tõusid pärast esimest kukkumist üles ja vedasid oma koormat edasi. Me palume Sind:
K Halasta meie ja kogu maailma peale.


IV PEATUS: JEESUS KOHTAB OMA EMA


E Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.
K Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.
L Ema seisab tee ääres, mida Poeg oma raske ristiga käib. Nende pilgud kohtuvad. Ta mõistab Tema piina ja kannab kõiki kannatusi koos Temaga.
E Mu silmad on kustunud nutmisest.
K Sest kaugel on minust mu trööstija.
E Tugev nagu surm on armastus.
K Suured mureveed ei suuda seda kustutada.

Vaikus

L Ikka veel kannatab Kristus meie maailmas, oma Ihu liikmetes, oma vendades ja õdedes. Koos nendega kannatab Maarja, Tema ja meie Ema.
E Issand Jeesus, Sa nägid oma Ema täis kannatusi ristiteel seismas. Me palume Sind:
K Halasta meie ja kogu maailma peale.


V PEATUS: SIIMON KüREENEST AITAB JEESUSEL RISTI KANDA


E Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.
K Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.
L Issand ei suutnud ristikoormat enam kanda. Siis sundisid sõjamehed üht meest, kes väljalt tuli ja just mööda läks, risti Jeesuse järel kandma.
E Kes tahab olla minu jünger, salaku iseennast.
K Ta võtku oma rist enda peale ja järgnegu mulle.
E üks kandku teise koormat.
K Nõnda täidate Kristuse käsku.

Vaikus

L Meie, inimesed, kardame risti. Isegi Peetrus, Jeesuse jünger, kohkus selle eest tagasi. Ja siiski ei ole kuskil mujal päästet kui üksnes ristis.
E Issand Jeesus, Sa võtsid vastu abi, mida Siimon Küreenest Sulle risti kandmiseks pakkus. Me palume Sind:
K Halasta meie ja kogu maailma peale.


VI PEATUS: VEROONIKA ANNAB JEESUSELE HIGIRÄTIKU


E Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.
K Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.
L Veroonika näeb Jeesuse kannatusi ja sõdurite julmust. Ta ei küsi, mida inimesed mõtlevad. Vapralt tungib ta läbi rahvahulga ja pakub Issandale higirätiku, millesse too oma näo vajutab.
E Sulle kõneleb mu süda: ma otsin Su palet.
K Näita meile oma palet, siis oleme päästetud.
E Ära lükka vihas oma sulast tagasi.
K Ära peida oma palet meie eest.

Vaikus

L Kas meid puudutavad teiste kannatused? Kas me näeme Kristuse puruks pekstud nägu oma kannatavates vendades ja õdedes?
E Issand Jeesus, täis heldust jätsid Sa oma pühad näojooned Veroonika higirätikule. Me palume Sind:
K Halasta meie ja kogu maailma peale.


VII PEATUS: JEESUS KUKUB TEIST KORDA RISTI ALL


E Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.
K Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.
L Issanda nõrkus ja valud üha kasvavad. Ta kukub teist korda, raskemalt ja valulisemalt kui enne. Suure pingutusega tõuseb Ta üles, et oma ohver lõpule viia.
E Ma olen ussike ja mitte inimene.
K Ma olen inimeste teotus ja halb rahva meelest.
E Kõik, kes mind näevad, irvitavad mind.
K Nende huuled pilkavad ja nad vangutavad pead.

Vaikus

L Kui tihti langeme vanadesse pattudesse ja vigadesse; meil ei ole jõudu ega püsivust heaks.
E Issand Jeesus, valust ülekoormatuna vajusid Sa teist korda meie eest risti all põrmu. Me palume Sind:
K Halasta meie ja kogu maailma peale.


VIII PEATUS: JEESUS KOHTAB NUTVAID NAISI


E Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.
K Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.
L Teel seisavad naised, kes haletsevad piinatud Isandat. Tema aga mõtleb täis kaastunnet õnnetustele, mis nende peale tulevad.
E Ärge nutke mind.
K Nutke iseendid ja oma lapsi.
E Tuleb aeg, mil te ütlete mägedele: “Langege meie peale!”
K Ja küngastele: “Katke meid!”

Vaikus

L Me näeme enamasti vaid väliseid kannatusi ja jätame kahe silma vahele sügavama häda, mis tuleb patust. Me tunneme vaid omaenda valu ja ei pane tähele teiste piinu.
E Issand Jeesus, omaenda kannatustes mõtlesid Sa kõigile neile hädadele, mis tulevad Sinu rahva emade ja laste peale. Me palume Sind:
K Halasta meie ja kogu maailma peale.


IX PEATUS: JEESUS KUKUB KOLMANDAT KORDA RISTI ALL


E Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.
K Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.
L Issand on surmani kurnatud ja vajub kolmandat korda ristikoorma all kokku. Ent Ta tahab siiski selle töö, mis Isa Talle ülesandeks seadis, lõpule viia. Nõnda rebib Ta end viimase jõuga veelkord püsti.
E Minu hing on surutud põrmu.
K Mu ihu on maha tallatud.
E Inimeste süü on kuhjunud mu üle.
K See rõhub mind maha nagu raske koorem

Vaikus

L Ka meie pole veel eesmärgini jõudnud; me oleme teel, tihti üksi ja mahajäetuna. Ka meile võib tulla tund, mil kõik näib olevat mõttetu ja meid jätab maha viimanegi julgus.
E Issand Jeesus, Sa langesid kolmandat korda meie pattude koorma all maha ja rebisid end taas püsti. Me palume Sind:
K Halasta meie ja kogu maailma peale.


X PEATUS: JEESUSELT REBITAKSE RIIDED


E Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.
K Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.
L Issand on surmani väsinuna hukkamisemäele jõudnud. Sõjamehed rebivad kogu rahva ees riided Ta ihult, ja piitsahoopide vermed hakkavad taas veritsema.
E Nad jagavad mu riided eneste vahel.
K Ja heidavad liisku mu kuuele!
E Pealaest jalatallani ei ole minus midagi tervet.
K üksnes vermed ja haavad.

Vaikus

L Kui tihti põlgame ja teotame teisi; me häbistame neid ega jäta neile midagi head.
E Issand Jeesus, Sa tahtsid meie eest kurjategija surma surres viimast häbi kanda. Me palume Sind:
K Halasta meie ja kogu maailma peale.


XI PEATUS: JEESUS NAELUTATAKSE RISTILE


E Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.
K Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.
L Sõjamehed tõukasid Jeesuse maha. Nad puurisid Ta käed ja jalad läbi ning lõid Ta risti. Siis tõstsid nad Ta üles. Nüüd on täitunud Kiri: “Kui mind maast üles tõstetakse, tõmban ma kõik enda juurde!”
E Nad uuristavad mu käsi ja jalgu.
K Nad on kõik mu kondid üle lugenud.
E Nad segasid sappi mu toidu hulka.
K Mu janus jootsid nad mind äädikaga.

Vaikus

L Ka meie oleme tihti seotud inimeste külge, me oleme aheldatud kohustustega, mida tahaksime vältida. Kristus annab meile jõudu neid armastuse vabaduses täita.
E Issand Jeesus, Sa lasid ennast meie eest risti naelutada. Me palume Sind:
K Halasta meie ja kogu maailma peale.


XII PEATUS: JEESUS SUREB RISTIL


E Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.
K Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.
L Issand ripub kinninaelutatuna ristipuul. Ta palub oma piinajate eest. üheksandal tunnil hüüab Ta valju häälega: “Mu Jumal, mu Jumal, miks oled Sa mind maha jätnud?” Ja surres Ta palvetab: “See on lõpetatud. Isa, Sinu kätte ma usaldan oma Vaimu.”
E Issand, me austame Sinu risti ning kiidame ja ülistame Sinu ülestõusmist.
K Sest ristipuu läbi on tulnud rõõm kogu maailma.
E Issand olgu meile armuline ja õnnistagu meid.
K Ta lasku oma pale paista meie peale ja kinkigu meile oma pääste.

Vaikus

L Selle jaoks, kes usub Kristusesse, ei ole enam mõttetuid kannatusi. Ka põhjatuimas sügavikus on Ristilöödu temaga.
E Issand Jeesus, kuulekana Isa tahtele surid Sa ristil inimeste päästmiseks. Me palume Sind:
K Halasta meie ja kogu maailma peale.


XIII PEATUS: JEESUS VÕETAKSE RISTILT JA ASETATAKSE EMA SüLLE


E Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.
K Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.
L Issanda kannatused on lõpule jõudnud. Joosep Arimaatiast võttis täis leina ja aukartust Issanda ihu ristilt alla. Seejärel pandi Jeesus Maarja, oma muserdatud Ema sülle.
E Kõik, kes siit mööda lähete, pange tähele.
K Ja vaadake, kas on olemas valu, mis oleks võrdne minu omaga.
E Vaata, ma olen Issanda ümmardaja.
K Mulle sündigu Sinu sõna järele.

Vaikus

L Ka meie kohtume üha jälle surmaga. Meile lähedased inimesed surevad. Ka meie enda surm läheneb meile möödapääsmatult.
E Issand Jeesus, Sinu surnud ihu asetati Su Ema sülle. Me palume Sind:
K Halasta meie ja kogu maailma peale.


XIV PEATUS: JEESUSE PüHA IHU PANNAKSE HAUDA


E Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus, ja ülistame Sind.
K Sest oma püha risti läbi oled Sa maailma lunastanud.
L Nad panevad Issanda ihu hauda; kuid surm ei suuda Teda kinni hoida. Hauast tõuseb elu, uus loomine on lõpule viidud.
E Kui nisuiva ei kuku mullasse ja ei sure, jääb ta üksi.
K Aga kui ta sureb, kannab ta rohket vilja.
E Kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles.
K Nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles.

Vaikus

L Me ei pea olema kurvad nagu need, kellel ei ole lootust. Sest Kristus on surnuist üles äratatud kui esimene magama läinutest. Ja nagu kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse kõik elavaks Kristuses.
E Issand Jeesus, Sa jagasid hauas meie saatust; kuid kolmandal päeval tõusid Sa surnuist üles. Me palume Sind:
K Halasta meie ja kogu maailma peale.

E Püha Jumal! Püha, vägev Jumal! Püha, surematu Jumal!
K Halasta meie peale.

E Kõigeväeline, igavene Jumal, me täname Sind, et oled oma Poja surma ja ülestõusmise läbi meie elu uuendanud. Aita, et me saaksime ristiteest osavõtmise kaudu suutelisteks oma risti kannatlikult ja püsivalt kandma ning Sind ustavalt teenima. Anna kõikidele, kelle eest oleme palvetanud, oma armu ja kingi meie surnutele ülestõüsmine. Kristüse, meie Issanda läbi.
K Aamen.

Крестный Путь

Крестный Путь. на эстонском языке.