BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚW. SAKRAMENTEM

Nabożeństwo ta ma następujący porządek: Kapłan na stopniach ołtarza intonuje, a lud śpiewa dalej:

Niechaj będzie pochwalony,
Od nas wszystkich uwielbiony
Przenajświętszy Sakrament,
Ten niebieski Testament.

 

Jeśli kapłan wystawia Najśw. Sakrament w monstracji, to śpiewa się jeszcze:

O zbawca Hostio, godna czci,
Co lud do niebios wiedziesz bram.
Bój srogi nęka wiernych Ci,
Daj siłę, pomoc ześlij nam.

Jednemu w Trójcy Władcy ziem,
Niech biędzie chwała w każdy czas
Niech On wieczystym życiem swym,
W Ojczyźnie rajskiej darzy nas.
Amen.

Przed udzieleniem błogosławieństwa Najśw. Sakramentem:

Przed tal wielkim Sakramentem
Upadajmy wszyscy wraz;
Niech przed nowym Testamentem,
Starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
Niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi
Hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
Hymn tryumfu, dzięki, czci:
A równemu Im Duchowi
Niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen.

K.: Dałeś im chleb z nieba. (T.P. Alleluja)
W.: Wszelką rozkosz mający w sobie (T.P. Alleluja)

K.: Módlmy się. Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątke swej Męki, dozwól, prosimy, taką czciś otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W.: Amen.

Po tej modlitwe kapłan błogosławi wiernych Najśw. Sakramentem. Następnie odmawia na przeian z ludem następujące akty strzeliste:

Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek.
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe!
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najśw. Panna Maryja!
Neich będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie!
Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich Świętych!

Zamiast odmawiania tych aktów śpiewa się często:

Wielbię Ciebie w każdym momencie,
O żywy Chlebie nasz, w tym Sakramencie!

(trzy razy)

lub

Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie
Jezusowi w Przenajświętszym Boskim Sakramencie,
Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności,
Tylekroć bądź pochwalon Jezu, ma miłości.

 

Поклонение Евхаристии

Поклонение Евхаристии. на польском языке. По молитвеннику Spotkanie z Bogiem. (Warszawa, 1984.)