POKROPIENIE WODĄ ŚWIĘCONĄ

PRZED SUMĄ

Pokrop mnie, Panie, hizopem, a stanę się czysty: obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Ps. Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu Swoim.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i
na wieki wiekуw. Amen.
Pokrop mnie, Panie…

K. Okaż nam, Panie, miłosierdzie Swoje.
L. I daj nam Swoje zbawienie.

W Okresie Wielkanocnym

Widziłem wodę płynącą z prawej strony światyni, Alleluja.
I wszyscy, do których doszła ta woda zostali zbawieni i mówią:
Alleluja, Alleluja.
Ps. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo miłosierdzie Jego na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Widziałem wodę…

K. U Ciebie, Panie, jest źródło życia, Alleluja.
L. I w imię Twoje ujrzymy światłość, Alleluja.

 

Чин окропления святой водой

Во время начальных обрядов воскресной мессы. Для мирян. Для католиков латинского обряда. На польском языке. По книге "Msza swieta: Сьвятая Iмша" (Мн., 1990)