POKROPIENIE WODĄ ŚWIĘCONĄ

PRZED SUMĄ

Pokrop mnie, Panie, hizopem, a stanę się czysty: obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Ps. Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu Swoim.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i
na wieki wiekуw. Amen.
Pokrop mnie, Panie…

K. Okaż nam, Panie, miłosierdzie Swoje.
L. I daj nam Swoje zbawienie.

W Okresie Wielkanocnym

Widziłem wodę płynącą z prawej strony światyni, Alleluja.
I wszyscy, do których doszła ta woda zostali zbawieni i mówią:
Alleluja, Alleluja.
Ps. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo miłosierdzie Jego na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Widziałem wodę…

K. U Ciebie, Panie, jest źródło życia, Alleluja.
L. I w imię Twoje ujrzymy światłość, Alleluja.

 

Чин окропления святой водой

Чин окропления святой водой. Во время начальных обрядов воскресной мессы. Для мирян. Для католиков латинского обряда. На польском языке. По книге "Msza swieta: Сьвятая Iмша" (Мн., 1990)