Kas gon tevi, Jezu, saitēs sēja

Великий пост

Kas gon tevi, Jezu, saitēs sēja

Kas gon tevi, Jezu, saitēs sēja,
un par Tevi nacīneigi smēja?
Munu grāku vaine tei –
pīdūd, lobais Pesteitōj!

Kōpēc golvā ēršku krūni lyka,
un ar ayurem Tevi vaigā syta?
Munu grāku...

Kai gon tiki nūtīsōts uz nōvi,
vysu atstōts, krysta ceļā gōji?
Munu grāku...

Kad Tev krystā kola kōjas, rūkas,
vai Tev nabej’ jōcīš lelas mūkas?
Munu graku...

Tev pat mērstūt ļaudis vysu līdze:
Tovōs slōpēs ryugtu žuļti snēdze.
Munu graku...

Kōpēc debess mōjōs napaliki,
ja Tu sovā tautā vojōts tiki?
Munu graku...

Teicit Kungu. Reiga, 1990. No. 39. lpp. 416-417.

Kas gon tevi, Jezu, saitēs sēja

Kas gon tevi, Jezu, saitēs sēja.