Prīceigs "aleļuja"

Пасха

Prīceigs "aleļuja"

Prīceigs "aleļuja",
nabeidz sirdī skanēt.
Dīvs nu kopa pīceļs,
jaunai dzeivei mani.

Lai cik tymsa dziļa,
lai cik nakts ir gara,
vysom lītom pōri
Dīva spūžums storoj.

Jezum noglu rātas, -
rūkōs, kōjōs svātōs.
Manis dēļ Jys cīte,
lai es laime ītu.

Klusā sirdī dzili
korstas ilgas kvāloj:
Mīļōt Tevi, Jezu,
kai Tu mani mīļoj.

Teicit Kungu. Reiga, 1990. lpp. 426-427. Nr. 49.

Prīceigs "aleļuja"

Prīceigs "aleļuja".