Kristus augšancēlīs

Пасха

Kristus augšancēlīs
(Augšan Kristus cēlēs)

Kristus augšancēlīs
uzvarēja eļni.
Tīsas dīnā ari mes
visi augšanceļsimēs.
Aleļuja.

Krysta mūkas cīšūt,
ryugtā nōvē ejūt,
Jezus myus ir pestejis,
dabasus mums atvēris.
Aleļuja.

Leidza svātku zvonim
vusas sirdis skanit:
Kristus nōvi satrīcis,
myus nu eļnes atpērcis.
Aleļuja.

Kristus ļaudis asam,
mes jō zeimi nasam.
Myus Jys ļūti mīļōjis,
Debestēvam veļtējis.
Aleļuja.

Tagad bārna gōra
īt pi Dīva varim,
Jezus vordā lyudzūtīs,
un jō pādūs steidzūtīs.
Aleļuja.

Teicit Kungu. Reiga, 1990. lpp. 423-424. Nr. 46.

Kristus augšancēlīs

Kristus augšancēlīs.